Tiếng Anh

Vocaboly- Phần mềm Luyện Từ Vựng Tuyệt Vời!

Phần mềm học từ vựng thi SAT, TOEFL, GRE, GMAT
Phần mềm có năm loại book SAT, TOEFL, GRE, GMAT và VOA Special English, chứa khoảng trên 12,000 từ có định nghĩa, phiên âm và phát ậm

Ngoài ra còn có phầm game để bạn luyện tập đánh chữ.

Download

http://www.vocaboly.com/download.php

hoặc

Link: http://mihd.net/we2h7b
Password: http://giangdaytructuyen.blogspot.com

Dùng thông tin này để đăng ký.

S/N: Name : Merc/REA Serial : X571-3A39-3374-0447

Name: Musawer Afridi  ,S/N: XAE9-DF48-6ECF-A23C

Tài liệu ôn thi cao học môn Tiếng Anh

1-New Headway Elementary Student’s Book

Author: Liz and Joe Soars
Publishing: Oxford
File Size: 42mb.
Pages: 145
File type: Pdf
http://englishtips.dl1.vipserver.ru/headway_El.rar

2-New Headway Elementary – Workbook

Author: Liz and John Soars
Publishing: Oxford
File Size: 15mb.
Pages: 96
File type: Pdf

http://englishtips.dl1.vipserver.ru/NHWelem_WB.rar

3-New Headway Elementary Teacher’s Book

Author: Liz and John Soars, Amanda Maris
Publishing: Oxford University Press
File Size: 8 Mb
Pages: 160
File type: PDF

http://englishtips.dl1.vipserver.ru/…ay_Elem_TB.rar

4-New Headway – Pre Intermediate Student’s Book

Author: Joan and Liz Soars
Publishing: Oxford
File Size: 40mb.
Pages: 146
File type: PDF
http://englishtips.dl1.vipserver.ru/Hw_pib.rar

5-New Headway Pre-Intermediate Teacher’s Book

Author: Liz and John Soars
Publishing: Oxford University Press
File Size: 12.7 Mb
Pages: 160
File type: PDF
http://englishtips.dl1.vipserver.ru/…re-InterTB.rar

6-New Headway – Pre Intermediate Workbook with key

Author: Joan and Liz Soars
Publishing: Oxford
File Size: 12.4mb.
Pages: 100
File type: PDF
http://englishtips.dl1.vipserver.ru/Hw_piW.rar

7-New Headway Intermediate Student’s Book (New Edition)

Author: Liz and John Soars, Amanda Maris
Publishing: Oxford University Press
File Size: 32.9 Mb
Pages: 159
File type: PDF
http://englishtips.dl1.vipserver.ru/…ayInter_SB.rar

8-New Headway Intermediate Workbook (New Edition) with keys

Author: Soars , Liz & John
Publishing: Oxford University Press
File Size: 14 Mb
Pages: 97
File type: PDF
http://englishtips.dl1.vipserver.ru/NewHWayInter_WB.rar

9-New Headway – Upper-intermediate Students book

Author: Liz and John Soars
Publishing: Oxford
File Size: 33,1 MB
Pages: 159
File type: PDF
http://englishtips.dl1.vipserver.ru/N_H_upis.rar

10-New Headway – Upper-intermediate workbook

Author: Liz and John Soars
Publishing: Oxford
File Size: 15,7 MB
Pages: 95
File type: PDF
http://englishtips.dl1.vipserver.ru/hw_up_wb.rar

11-New Headway Advanced – students book

Author: Liz and John Soars
Publishing: Oxford
File Size: 37,8 MB
Pages: 160
File type: Pdf
http://englishtips.dl1.vipserver.ru/hw_adv_sb.rar

12-New Headway Advanced – workbook

Author: Liz and John Soars
Publishing: Oxford
File Size: 18mb.
Pages: 95
File type: Pdf
http://englishtips.dl1.vipserver.ru/nh_wbadv.rar

13-Phrasal Verbs and Idioms Advanced

Author: Graham Workman
Publishing: Oxford University Press
File Size: 18 Mb
Pages: 96
File type: pdf
http://englishtips.dl1.vipserver.ru/fsd7kmz.rar

14-New Headway Intermediate Tests
Author: Amanda Maris
Publishing: Oxford University Press
File Size: 1mb.
Pages: 48
File type: PDF
http://englishtips.dl1.vipserver.ru/HW_in.rar

15-New Headway Upper-Intermediate Tests

Author: Amanda Maris
Publishing: Oxford University Press
File Size: 980kb.
Pages: 48
File type: PDF
http://englishtips.dl1.vipserver.ru/HW_Uin.rar

Password để giải nén :  englishtips.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: