Đề thi chứng chỉ cao học của năm thứ nhất Cao học Toán

November 21, 2008 at 9:30 am (Cao học toán)

Mục này sẽ giới thiệu các đề thi chứng chỉ cao học của K15 – K16 – ĐHSP Huế.

* Đề thi Maple – Latex: Tải về
* Đề thi Phạm trù và Hàm tử: Tải về
* Đề thi Cơ sở Đại số hiện đại: Tải về
* Đề thi Cơ sở Giải tích hiện đại: Tải về
* Đề thi Giải tích trên Đa tạp: Tải về
* Đề thi Phương trình vi phân: Tải về

Ngoài ra, đề thi Giải tích hàm (đầy đủ) các bạn có thể tải ở đây.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: