Cách đánh công thức toán trên blogspot

November 21, 2008 at 9:03 am (Tin học)

Chèn công thức Toán vào Blogspot
2.10.08 | 4 nhận xét

Sau đây xin giới thiệu cách chèn công thức Toán từ Latex vào blogspot một cách đơn giản và cho kết quả khá đẹp. Đây là kết quả tìm được của DongPhD.
Cách làm như sau:
Bạn viết đoạn mã sau vào bài viết ở chế độ “Chỉnh sửa HTML”

sẽ cho kết quả là

Một cách tổng quát:

Bạn chỉ việc thay LATEXCODE bởi đoạn mã (LATEX) cần viết.
Xem cách lấy mã Latex từ MathType ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: